• home
  • Actueel
  • Blog Cubareis zondag 7 juli - zondag in Sancti Spíritus

Blog Cubareis zondag 7 juli - zondag in Sancti Spíritus

Van dinsdag 2 tot zaterdag 20 juli maken Jan Haeser en Elbert Verboom D.V. een rondreis door Cuba. Zij bezoeken daar de belangrijkste contacten voor het Cubawerk. Tijdens deze reis draagt dhr. Haeser, onze oud-Cubacoördinator, het werk over aan dhr. Verboom, de nieuwe Cubacoördinator. U kunt de reis volgen via deze reisblog.

Helaas kunnen Jan en Elbert moeilijk contact leggen, vandaar dat de blogs met wat vertraging verschijnen.

Zondag, 7 juli

Afscheidswoord
Zondag gaan we naar de kerk van Los Pinos Nuevos, dat is het kerkverband waar Héctor Bermudez pastor is. Hij is ook de coördinator van de SEZ in het westen van Cuba. (Zie Héctor Bermudez met zijn familie op de foto boven.) Jan heeft hier een afscheidswoord gesproken met de woorden van Mattheus 28 vers 19: “Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.

Preek en gesprekken
Op uitnodiging van de kerk ging Elbert voor in de dienst over Psalm 25. Een gebed in een tijd van beproeving. David bidt om leiding, bescherming en vergeving. Na de dienst hebben we nog wat gesprekken met mensen en dan gaan we naar het hotel voor rust.

Evangelisatiepost
De kerk waar we vanmorgen waren heeft zes evangelisatieposten. Vanmiddag hebben we zo'n post bezocht. Het is eigenlijk een gemeente in wording. In het gesprek met dominee Angel en zijn vrouw Sonia blijkt hoe toegewijd ze zijn aan dit werk en hoe ze samenwerken om de activiteiten vorm te geven.

Kerkelijke tucht en kerkregering
De dominee wil een studie doen over de kerkelijke tucht. Hij wil graag informatie hierover en vraagt ons in contact te blijven om hem te helpen. Hij beseft dat zijn gemeente hier niet aan toe is en dat het doel moet zijn om de persoon te behouden. Verder bespreken we het belang van de basis van een kerkregering met ouderlingen en diakenen.

Hij benadrukt het belang van onze materialen: “de SEZ is voor ons een grote zegen”. (Zie op de foto bovenaan ds. Angel met boeken die hij ontving van de SEZ.)

Lees de andere blogs hier

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st