Blog Cubareis woensdag 3 juli: Havana

Van dinsdag 2 tot zaterdag 20 juli maken Jan Haeser en Elbert Verboom D.V. een rondreis door Cuba. Zij bezoeken daar de belangrijkste contacten voor het Cubawerk. Tijdens deze reis draagt dhr. Haeser, onze oud-Cubacoördinator, het werk over aan dhr. Verboom, de nieuwe Cubacoördinator. U kunt de reis volgen via deze reisblog.

Woensdag, 3 juli 2019

Bezoek aan seminarie
Vandaag bezochten we het theologisch seminarie van de Nazareno-kerken. Zij hebben verschillende programma's voor studenten door het hele land, waaraan zo'n 500 studenten meedoen. De studenten bestuderen zelfstandig een boek en krijgen af en toe een week les. Daarna doen ze examen in de betreffende vakken. De studenten laten ons de boeken zien die ze van de SEZ hebben ontvangen en ze zijn daar zeer dankbaar voor! Haeser overhandigt een aantal usb-sticks met veel lectuur erop. Als SEZ worden we gevraagd om in contact te blijven om in de toekomst samen conferenties te organiseren in dit deel van Cuba.

Geen studieboeken
Het tekort aan theologische lectuur en Bijbels is groot. De studenten vragen ons uitdrukkelijk of we ze willen helpen aan wat boeken, zodat ze hun thesis kunnen schrijven om af te studeren. Ze zijn niet verkrijgbaar en voor hen is het te duur om ze uit het buitenland te laten komen. Ze hebben echt een probleem.

Geïnteresseerde pastores
Vervolgens bezochten we een aantal pastores op instituut MOCLAM. Ook hier hebben we mooie gesprekken gevoerd. Enkele pastores waren duidelijk heel geïnteresseerd in de reformatorische leer. Zij ontvingen met grote blijdschap een usb-stick met een schat aan lectuur (zie de foto bovenaan deze pagina).

Een Bijbel is vaak geen persoonlijk bezit, maar familiebezit.


Groot tekort aan Bijbels
Een bezoek aan de Raad van Kerken gaf ons inzicht in wat zij als hun taak zien op Cuba. Ten slotte bezochten we de werkers op het kantoor van de Bijbelcommissie Cuba. Hier werd duidelijk dat zij niet kunnen voldoen aan de grote vraag naar Bijbels in dit land met 11 miljoen inwoners. De honger naar Gods Woord is groot. De hoge luchtvochtigheid en het intensieve dagelijkse gebruik van een Bijbel geeft dat de levensduur van een Bijbel veel korter is dan in Nederland. Een Bijbel is vaak geen persoonlijk bezit, maar familiebezit. Dat wil zeggen dat in Cuba zowel opa en oma als hun kinderen en de kleinkinderen vaak met dezelfde Bijbel doen. Wat zijn wij dan bevoorrecht! Hoe intensief gebruiken wij het Woord van God?

Afscheid
Na elk bezoek wordt er hartelijk afscheid genomen van ons en vooral van Jan. Er wordt benadrukt hoeveel het werk dat hij heeft mogen doen voor hen betekent. Waarop Jan aangeeft dat de eer dan alleen de Heere toekomt die steeds gaf wat nodig was.

Lees de andere blogs hier

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st