• home
  • Actueel
  • Blog Cubareis vrijdag 5 juli - predikantenbezoeken en een leerdienst

Blog Cubareis vrijdag 5 juli - predikantenbezoeken en een leerdienst

Van dinsdag 2 tot zaterdag 20 juli maken Jan Haeser en Elbert Verboom D.V. een rondreis door Cuba. Zij bezoeken daar de belangrijkste contacten voor het Cubawerk. Tijdens deze reis draagt dhr. Haeser, onze oud-Cubacoördinator, het werk over aan dhr. Verboom, de nieuwe Cubacoördinator. U kunt de reis volgen via deze reisblog.

Vrijdag, 5 juli

Dominee gaat naar VS
Vrijdagochtend rijden we naar Sitiecito, we bezoeken een zeer eenvoudig baptistenkerkje en we worden warm welkom geheten. De dominee is zich aan het voorbereiden op zijn vertrek naar de VS. Op deze manier ontvluchten veel voorgangers de moeilijke situatie in Cuba. Zijn opvolger is ook aanwezig. Hij blijkt bekend te zijn met onze literatuur en vertelt hoe hij erdoor gevormd is. Kinderen krijgen hier les uit boekjes van de SEZ.

Eindelijk ontmoeting in levenden lijve
Daarna bezoeken we dominee Juan Carlos in de afgelegen plaats Braulio Coroneaux. Jan had al heel lang intensief contact met hem, al kan dominee Juan Carlos alleen mailen als hij in een grotere plaats is. We kwamen zonder afspraak en de vreugde van deze mensen om zo opeens Jan te ontmoeten is groot. De predikant bedankt voor de noodhulp die hij heeft ontvangen. Medicijnen en de usb-stick met literatuur worden overhandigd.

Gereformeerd belijden = lijden
Het volgende bezoek in Palmira brengt ons bij dominee Carlos. Deze dominee heeft een geestelijke zoektocht achter de rug en is van harte overtuigd geworden van de reformatorische leer. Hij heeft de baptistengemeente moeten verlaten, waardoor hij zonder huis, salaris en pensioenopbouw kwam te staan. Inmiddels heeft hij weer een huis en een kerkje. Alles heel eenvoudig. Het dak van de kerk moet nodig gerenoveerd maar de middelen ontbreken. Ze vertrouwen erop dat de Heere, op het gebed, op Zijn tijd zal voorzien. Gereformeerd belijden betekent hier letterlijk lijden.

Elbert wordt hartelijk welkom geheten als opvolger van Jan


Berusten en vertrouwen in grote nood
Bijzonder is dat deze dominee kerkelijk denkt en zich wil aansluiten bij een reformatorische kerk. Hij legt uit dat er soms vooroordelen zijn over de reformatorische kerken. Het afscheid is warm en Elbert wordt hartelijk welkom geheten als opvolger van Jan. Hij wordt uitgenodigd om eens samen onderwijs te verzorgen voor de gemeente. De vrouw van de dominee overhandigt een cadeautje voor onze vrouwen: een zelf gehaakt kleedje met rode roosjes erop. De nood van deze gemeente was indrukwekkend. Maar zeker niet minder het getuigenis van de trouw van God en het berusten in Gods soevereiniteit en vertrouwen in Zijn voorzienigheid te midden van de nood.

Leerdienst in Sancti Spíritus
‘s Avonds bezoeken we de leerdienst in Sancti Spíritus. Het eerste gedeelte is de gemeente bij elkaar en wordt er gezongen. Het zingen van 'Amazing Grace' in het Spaans voelt voor ons vertrouwd. Daarna gaat de gemeente uiteen in drie groepen. Vrouwen, jongeren en mannen. We volgen bij de mannen de Bijbelstudie over Gods soevereiniteit in het leven van Jozef. (Zie op de foto boven de Bijbelstudie met de mannen.) Er worden lijnen getrokken naar Jozef als type van Christus. En ook lijnen naar het eigen geestelijke leven en de praktijk waarin Gods genade onze verantwoordelijkheid niet uitsluit maar insluit. De praktijk van het leven is een bewijs van de gezondheidstoestand van de geestelijke omgang met God. Daarna wordt aan de broeders gevraagd een reactie te geven op wat ze hebben geleerd. Deze interactie gaf indrukwekkende ontboezemingen.

Lees de andere blogs hier

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st