• home
  • Actueel
  • Blog Cubareis vrijdag 19 juli – Laatste bezoeken en veilige thuiskomst

Blog Cubareis vrijdag 19 juli – Laatste bezoeken en veilige thuiskomst

Van dinsdag 2 tot zaterdag 20 juli maken Jan Haeser en Elbert Verboom D.V. een rondreis door Cuba. Zij bezoeken daar de belangrijkste contacten voor het Cubawerk. Tijdens deze reis draagt dhr. Haeser, onze oud-Cubacoördinator, het werk over aan dhr. Verboom, de nieuwe Cubacoördinator. U kunt de reis volgen via deze reisblog.

Helaas hebben Jan en Elbert slecht bereik in Cuba, vandaar dat de blogs met wat vertraging verschijnen.

Vrijdag, 19 juli

Leerzame toeristische bezoeken
Vanmorgen doen we eerst een paar toeristische bezoeken zoals de “plaza de la revolición” en de “Martí zuil”. Deze bezoeken leveren vooral voor Elbert nieuwe informatie op over de geschiedenis van Cuba. Deze kennis is nodig om de achtergronden van de Cubanen te leren begrijpen.

Afscheid van geestelijke vrienden
Daarna bezoeken we dominee Aliosha en zijn vrouw. (Zie een foto van hun kerkelijke gemeente boven.) Zij komen speciaal voor onze ontmoeting vanuit Pinar del Río, waar zij wonen, 160 km naar Havana reizen. Ze willen graag Jan nog een keer ontmoeten ten afscheid. We treffen elkaar in een restaurant. Dominee Aliosha heeft ons 1,5 jaar geleden verteld over hoe de Heere zijn ogen opende voor het wonder van Gods vrije genade, dat alleen vrijmaakt van de zonde. Ook zijn vrouw mag in dit wonder delen.

Vragen
Ze zitten echter nog vol met vragen. Ze hebben het wonder van Gods genadeverbond leren verstaan en staan daardoor ook inmiddels helemaal achter de kinderdoop. Dit is bijzonder want vaak wordt de kinderdoop door Christenen direct gerelateerd aan roomse gebruiken en kunnen ze de kinderdoop zoals wij die verstaan niet onderscheiden van de betekenis van de roomse kinderdoop. Verder heeft hij vragen over de kerkelijke liturgie in de Gereformeerde kerken in Nederland, over de kerkregering door ouderlingen en diakenen en over het chiliasme.

Lange busreis
In het restaurant bieden we hen een heerlijke maaltijd met rijst en kip aan. Een hartelijk afscheid volgt. We krijgen als aandenken een foto van hun gezin. Daarna zetten we ze af bij het busstation. Ze kunnen vanmiddag om 3 uur de bus nemen naar hun woonplaats, zodat ze vanavond om 7 uur weer thuis zullen zijn.   

Ontdekking Bijbelse leer
Ons laatste bezoek is aan ds. Asbert. Hij was eerst dominee van een Pinkstergemeente. Zijn vrouw heeft hem echter gewezen op het belang van Bijbelstudie. Daardoor ontdekte hij dat er dingen waren die niet strookten met Gods Woord, maar ook dat zij bepaalde leerstukken zo benadrukten dat andere Bijbelse waarheden geen plaats meer hadden. Dit veroorzaakte bij hem een geestelijke zoektocht. Hij vertelt hoe de Heere de lectuur van de SEZ heeft gebruikt en dat hij meer en grondiger Bijbelstudie is gaan doen. Een boek als ”Escogidos por Dios” (Uitverkoren door God) heeft hem de leer van de uitverkiezing doen begrijpen.

Christen met waardering voor Calvijn
Hij zegt dat hij zich bewust niet een “calvinist” noemt, dat zou direct bij sommigen weerstand oproepen, omdat ze dan denken dat je Calvijn als je leider hebt en dat komt sektarisch over. Ook is het zo dat er een karikatuur over Calvijn bestaat onder mensen in Cuba. Zij hebben dan echter het hypercalvinisme voor ogen, wat we als SEZ natuurlijk niet voorstaan. Wel noemt hij zich christen met een grote waardering voor Calvijn.

God is vrij in Zijn werk
Hij vertelt met bewogenheid in zijn stem dat zijn theologische visie een complete verandering heeft ondergaan. Nu beseft hij dat God vrij is in Zijn werk en dat het alleen Zijn genade is dat Hij mensen zalig maakt, wat echter de verantwoordelijkheid van ieder mens niet uitsluit, maar insluit.  

Veilig thuisgekomen
Na dit bemoedigende bezoek halen we de koffers op in het hotel, leveren we de gehuurde auto in en zijn we klaar voor de terugreis! Zaterdagavond kwamen we veilig weer thuis. De Heere heeft ons bewaard en voor onze gezinnen thuis gezorgd tijdens de reis.
 
SOLI DEO GLORIA.
 
Lees de andere blogs hier

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st