Bijbelcursist tekent Bijbelse verhalen

Een deelnemer aan onze schriftelijke Bijbelcursussen in Cuba schreef deze brief aan onze Cubaanse medewerker.

25 januari 2021

Beste pastor in Christus Jezus, Juan Carlos Samón Bulté,

Allereerst hoop ik dat u in goede gezondheid verkeert, samen met uw vrouw, andere familieleden en geloofsbroeders. Ik ben een broeder in Christus en een student van uw Bijbelcursus. Ik ben in zeer goede gezondheid, God zij dank. Het gaat goed met ons.

Mijn zus is niet in orde, zij heeft last van haar been. Mijn vader is er erg slecht aan toe. Hij kreeg de diagnose leverkanker. Dit is heel moeilijk, dominee Juan Carlos. Ik voel dat ik hem ga verliezen. Ik verloor mijn moeder toen ik 27 jaar oud was. Ze stierf aan darmkanker. Ze was een christen die God trouw was.

Ik zal God de HEERE in het gebed smeken om bescherming en dat Hij mijn vader nog een paar jaar geeft. Ook bid ik tot God of Hij mijn jongere zus wil genezen van haar ziekte.  

Ik heb de vragen bij de lessen al beantwoord en ik stuur ze u samen met deze brief toe. De cursus is erg interessant. Vooral les 13 raakte me diep, omdat het gaat over de wederkomst van Christus. Het is een heel goede cursus om de Heilige Schrift te bestuderen.

Dit was het, pastor, ik neem afscheid. Als het voor u niet te veel is, en als het mogelijk is, zou ik graag willen dat u me twee exemplaren stuurt van de geïllustreerde serie Geloofshelden, een met het verhaal van Jozef (Het lot van een man) en het tweede deel van David, die koning van Israël werd.

Als u ze hebt, zou ik willen dat u ze naar mij opstuurt samen met de Bijbelcursus. Ze zijn geïllustreerd en in kleur. Als ze niet meer beschikbaar zijn, maakt het niet uit, pastor. Ik sta ook open voor andere boekjes die in deze serie verschijnen, zoals het verhaal van Jozua, het verhaal van Debora, het verhaal van Simson, het verhaal van Salomo en het verhaal van Daniël.

Wilt u ze me sturen? Ik hou van deze boekjes! Ik leer ervan en ze helpen me als ik tekeningen maak over de Bijbelverhalen. Ik teken namelijk graag. Een volgende keer zal ik u een van mijn Bijbelse tekeningen sturen.

Nou, dat was mijn brief. De zegeningen van onze God worden over u en alle geloofsbroeders uitgestort. Ik bid steeds voor standvastigheid in uw bediening. God zegene u rijk en overvloedig.

Amen.

  

Meer over de Bijbelcursussen

Werkboekje en verhalen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st