Bezoek aan ds. Oduardo

Van 11 tot 26 mei reisden we door Cuba en bezochten we tientallen predikanten die onze lectuur ontvangen. We delen graag wat van deze bezoeken met u als belangstellende in ons werk.

Ds. Oduardo is sinds drie jaar predikant in een grote gemeente met vijfhonderd leden. Eerder had de gemeente wel duizend leden. Velen zijn echter uitgegaan om te evangeliseren. In het kerkgebouw van ds. Oduardo is te zien dat de gemeente grote waarde hecht aan evangelisatie. Er hangt een schilderij van een boer die aan het oogsten is met de tekst: ‘De velden zijn klaar… arbeiders ontbreken…’

De gemeente bestaat al 92 jaar en heeft altijd een gereformeerd karakter gehad, hoewel dat voor een korte periode wat anders is geweest. Niet iedereen in deze kerk bezit een Bijbel. Er is een tekort aan Bijbels. Bijbels zijn erg moeilijk verkrijgbaar op Cuba.

De vorige gemeente die ds. Oduardo diende bevond zich in een deel van Cuba met veel extreme pinksterkerken. Emotie speelde een grote rol in deze kerken. Mensen raakten soms zo buiten zichzelf dat ze zich gedroegen als dieren. De nadruk in deze kerken lag teveel op de muziek (emotie) en te weinig op de preek (inhoud). Ds. Oduardo ziet dit extreme pinkstergeloof als een vorm van syncretisme, vermenging van het christelijke geloof met heidense invloeden.

De omgeving waar familie Oduardo woonde was niet zo veilig. De stad waar ze nu wonen is rustiger. De twee kinderen van het gezin vonden in de huidige gemeente meteen aansluiting bij de jeugdgroep en leiders.

Ds. Oduardo laat ons een deel van zijn boeken zien die te vinden zijn in een kamer met het opschrift ‘Oficina pastor’. Er staan veel titels bij die hij via de SEZ heeft ontvangen. De predikant vertelt dat zijn vrouw vaak de eerste is die de boeken aandachtig bestudeert. Zij onderstreept de belangrijkste zaken en zo kan de predikant de inhoud sneller tot zich nemen.

We sluiten het bezoek zoals gebruikelijk af met gebed en overhandigen wat doosjes paracetamol en de laatste versie van onze digitale bibliotheek op usb-stick (met 3.000 boeken, artikelen e.d.).

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st