70 jaar SEZ: Wonderen in Mendoza

70 jaar SEZ
In dit jubileumjaar delen we enkele artikelen uit oude Zendingsbodes met u. Dit artikel verscheen in 1965 in  nummer 2 van de 10e jaargang.

Wonderen in MendozaMen schrijft ons uit Mendoza:
“Eindelijk hebben wij de zending tractaten ontvangen, die u ons beloofd hebt. De Heere heeft ons weer geholpen en onze gebeden verhoord. Ook verder in onze verwachting van Hem. Zondag 27 januari houden wij een bijzondere kerkdienst, waarin we de Heere willen smeken door middel van de ontvangen tractaten wonderen te willen verrichten. Wonderen van genade. Maandag 28 januari begint dan de campagne. Een groep jongelui trekt langs de rivier en een andere groep trekt over de rivier. Onze bede is, dat vanuit hier, waar zoveel martelaren verbrand zijn, aan geheel Spanje het Evangelie verkondigd zal worden. Wij weten dat het werk moeilijk is. Wij weten dat boeten en gevangenisstraffen ons misschien wachten. Maar de Heere, God Almachtig, staat aan onze zijde en zal in alles met ons zijn. Niet de paus, maar wij hebben de sleutel, het Woord Gods, en die sleutel willen we gebruiken om de deur te openen, waardoor vele van onze landgenoten de weg zullen vinden van de duisternis naar het licht van het Evangelie. Wilt u met ons bidden dat God grote wonderen moge verrichten in Mendoza.”

Dit ontroerend getuigenis geven wij u gaarne door, zendingsvriendinnen en -vrienden. Wij vragen van u dit werk te willen opdragen aan de troon van Gods genade. Is dit getuigenis niet beschamend voor ons, die in vrijheid leven? Onze geloofsgenoten ginds wagen hun vrijheid voor de zaak des Heeren. Laten wij hen van de nodige Bijbels en Nieuwe Testamenten voorzien. Laten wij allen onze roeping verstaan!

Meer weten over geschiedenis SEZ?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st