70 jaar SEZ: Cursiste schrijft aan Ryle!

70 jaar SEZ
In dit jubileumjaar delen we enkele artikelen uit oude Zendingsbodes met u. Dit artikel verscheen in 1996 in nummer 3 van de 40e jaargang.

Een cursiste uit de stad Manzanillo op Cuba, een meisje van 22 jaar, schrijft dat de lezing van het traktaatje ‘Sólo un camino de salvación’ (‘Slechts één weg ter zaligheid) haar tot grote zegen is geweest. Ze stuurt een lange brief naar ons adres in Spanje en richt die aan de auteur van het traktaatje: ‘de weleerw. heer J.C. Ryle’…

Onze evangelisten glimlachen bij ontvangst van dit soort brieven. We hebben tenslotte ook al eens een brief gehad die was gericht aan: A.W. Pink te Doornspijk.

Het is trouwens opmerkelijk hoe veel positieve reacties er komen op de uitgaven van Ryle die wij verspreiden. Evangelist Van Doleweerd in Ecuador vroeg onlangs ook weer om een nieuwe voorraad van Ryle’s boekje ‘Vida Nueva’ (‘Nieuw Leven’) omdat hij daar zulke goede reacties op kreeg.

Bijna een eeuw na het overlijden van de anglicaanse bisschop Ryle (overl. 1900) blijken zijn bijbels gefundeerde, heldere en overzichtelijke verhandelingen nog steeds heel veel mensen aan te spreken voor wie andere lectuur te moeilijk is.

Meer over de Bijbelcursussen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st