30 boeken per week

“Poco a poco” is een veelgehoorde uitdrukking in Cuba. Het betekent: “stukje bij beetje”. Wil iemand iets bereiken in Cuba, dan gaat dat vanwege de situatie in het land vaak “poco a poco”. Zo gaat het ook met onze boekenverspreiding in dit land.

Systeem
Wie zijn er deze week aan de beurt om een boek te krijgen? Onze Cubacoördinator, Elbert Verboom, kijkt iedere week in ons bestand met Cubaanse contacten. Naar theologische scholen en onze twee distributiepunten stuurt de Cubacoördinator eens in de vier weken een pakketje. Zij krijgen alle boeken uit ons assortiment. Individuele predikanten en theologiestudenten krijgen afhankelijk van hun interesse eens in de acht weken of vijf keer per twee jaar een pakketje. Het verzenden van grote pakketten is niet mogelijk. Die blijven achter bij de douane.

Kennis van boeken én van de lezers
De Cubacoördinator houdt steeds bij welke nieuwe uitgaven er zijn van Spaanstalige reformatorische boeken. Hij heeft veel leeswerk te doen. Daarnaast onderhoudt hij contact met de Cubaanse predikanten en theologiestudenten uit ons bestand. Waarover willen zij meer weten? Met welke vragen worstelen zij? Welke boeken kunnen helpen om hun gemeente het beste te dienen?

Volgende week
Een deel van de boeken voor volgende week ligt alweer klaar voor verzending. Meditaties van J.C. Ryle over Johannes 1-6, een geïllustreerd Bijbels woordenboek, twee exemplaren van het boekje ‘Gebedsgestalten’ van ds. Bakker. Gelukkig kunnen sommige boeken ook meteen verzonden worden door de uitgever. Dat scheelt weer kostbare tijd en verzendkosten.

Draag ook bij
Helpt u mee om dit belangrijke werk voort te zetten? Uw steun kunnen wij goed gebruiken om 30 boeken per week te kunnen blijven versturen. Misschien kunnen wij zelfs het werk wat uitbreiden. De vraag in Cuba is er. Steunt u dit werk door giften en gebed?

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st