Giften
Uw gift voor het werk van de SEZ kunt u storten op bankrekeningnummer NL65 RABO 0301 9573 63  t.n.v. Spaanse Evangelische Zending. Wij stellen het op prijs om giften voor het algemene werk van de stichting te ontvangen. Bij eventuele directe binding kunt u uw gift ook specificeren of oormerken.

 

Periodieke Giften
Wilt u ons gespreid iets schenken? Ook dat is mogelijk. U kunt daarvoor eventueel een machtigingskaart bij ons aanvragen
.

 

Andere vormen van ondersteuning
Voor dit onderdeel verwijzen we u naar menu-item
Welke andere vormen.