Afdrukken

Donateurschap met Zendingsbode
Als u donateur wordt van de Spaanse Evangelische Zending ontvangt u automatisch onze periodiek 'Zendingsbode'. Onze stichting onderhoudt de contacten met de achterban door middel van dit zendingsblad. De donateur ontvangt voor een minimale donatie van € 4 de Zendingsbode 4 keer per jaar. Dat is ongeveer de kostprijs van het blad. Wij zijn heel blij dat velen gebruikmaken van de mogelijkheid van overbetaling, waardoor ons werk echt gesteund wordt. Stort u bij voorkeur uw donatie op bankrekeningnummer NL65 RABO 0301 9573 63 t.n.v. Spaanse Evangelische Zending.

 

Klikt u hierop om u als donateur aan te melden.

 

Donateurschap zonder Zendingsbode
Voor hen die niet aan lezen van het blad toekomen is er ook de mogelijkheid om donateur te worden zonder de automatische toezending van onze periodiek 'Zendingsbode'. Wilt u ons dat, als u voor deze mogelijkheid kiest, nadrukkelijk laten weten.

 

Donateurschap ‘wenst slechts één acceptgirokaart per jaar’
Doordat soms overstelpende hoeveelheden aanzoeken van 'goede doelen' worden ontvangen, willen wij onze donateurs de mogelijkheid geven om te kiezen voor slechts één acceptgirokaart per jaar. Wij zeggen u eerlijk dat dat voor ons organisatorisch meer werk en meer kosten met zich meebrengt, maar wij kunnen tegemoetkomen aan deze wens.