Pastorale hulp

Vanaf het begin van de jaren '90 heeft de SEZ een groot netwerk van Cubaanse predikanten en theologiestudenten opgebouwd. De naam 'Ebenezer', zoals wij in Cuba genoemd worden, is dan ook bekend bij velen in Cuba. Voor de boekenverspreiding is dit netwerk belangrijk. Predikanten en theologiestudenten uit Cuba kloppen vaak ook aan met vragen over theologie of levenspraktijk bij de Cubacoördinator. Zo kan de Cubacoördinator pastorale hulp geven aan Cubanen.

De vragen van predikanten en theologiestudenten zijn heel verschillend. Hoe moet je leiding geven aan een kerkelijke gemeente? Wat houdt de Calvinistische leer in? Hoe moeten we omgaan met een meisje uit de gemeente dat abortus wil plegen? Op dergelijke vragen probeert de Cubacoördinator, in afhankelijkheid van de Heere, antwoord te geven. Hierbij is veel gebed om wijsheid nodig!

Het pastorale werk staat in nauwe verbinding met het boekenwerk. Het geeft richting in de keuze om bepaalde boeken te verspreiden. Het verspreiden van boeken kan ook weer vragen opleveren.

Meer weten over ons werk in Cuba?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st