Gemeentewerk in Spanje is erg moeilijk. Daarmee kunnen we maar weinig mensen bereiken. Daarom geeft ds. B. Coster al sinds de jaren ’90 les op seminaries in en rond Barcelona. Zijn achtergrond als docent komt hem daarbij goed van pas. Hij bereikt hiermee jongeren die in de toekomst leiding zullen geven in Spaanse gemeenten.

Ds. Coster is in de loop der jaren zelfs decaan (studieleider) geworden van de Bijbelschool IBSTE in de plaats Castelldefels. Hij geeft ook les op dit seminarie. Dit studiejaar geeft hij de vakken:

·         Systematische Theologie: Godsleer

·         Systematische Theologie: Antopologie

·         Systematische Theologie: Soteriologie

·         Geschiedenis van het Christendom I

·         Pentateuch II

·         Geschiedenis van het Christendom II

·         Geschiedenis van het Christendom III

·         Exegese en Bijbelse Theologie: Apocalyptische Literatuur

Daarnaast geeft ds. Coster ook deeltijd les aan de seminaries CEEB en CEIBI, waar hij dit studiejaar de volgende vakken geeft:

·         Systematische theologie: Soteriologie

·         Kerkgeschiedenis voor afstandsonderwijs

Sinds 2010 geeft ds. Coster ook enkele weken per jaar les aan het Seminarie van de Convención Evangélica “Los Pinos Nuevos” in Oliver in Cuba. Enkele van zijn studenten zijn benoemd tot docenten aan hetzelfde Seminarie. Ds. Manuel Gallardo, ook oud-student – is inmiddels vice-rector van het seminarie.

Op Cuba heeft de SEZ ook via het lectuur- en bezoekwerk contacten met enkele seminaries:

·         Iglesia Cristiana Reformada (in Jagüey Grande)

·         Convención Bautista de Cuba Oriental (Oostelijke Baptisten) in Santiago de Cuba

·         Convención Bautista de Cuba Occidental (Westelijke Baptisten) in Havana

·         Seminarie SETENAC Seminarie van de Iglesia Nazareno in Havana

Deze seminaries ontvangen elke acht weken een pakket boeken voor de vrij kleine seminariebibliotheken.