Al sinds de oprichting is de Spaanse Evangelische Zending betrokken in lectuurwerk. In de allereerste plaats valt daaronder de Bijbelverspreiding. In de vijftiger jaren was de Spaanse Bijbel in betrouwbare vertalingen niet in Spanje zelf te koop. Wat de protestanten nodig hadden moest dus uit het buitenland komen. Zo begon dit Bijbelverspreidingswerk, dat de laatste jaren alleen nog nodig is voor Latijns-Amerikaanse landen en wel m.n. Cuba.

Het lectuurwerk kreeg een steeds belangrijker plaats. Mensen vroegen om uitleg van de Bijbel. Zo werd begonnen aan de vertaling van boekjes van de oprichter van onze zending, prof. G.Wisse. Er werden ook goede (betrouwbare) uitgaven van buitenlandse uitgeverijen ingekocht. Zo ontstond er een goede relatie met “The Banner of Truth” uit Engeland. Er kwamen steeds meer werken van Puriteinen en anderen uit de gereformeerde traditie van Engeland en Schotland op de markt. Boeken van bijv. Bunyan, Ryle, Pink, Hodge, Goodwin, McCheyne, Palmer, Spurgeon en Lloyd-Jones Ook werkte de SEZ mee aan vertalingen van de berijmde Psalmen en de Institutie van Calvijn. Momenteel komen er ook betrouwbare vertaalde werken uit Noord-Amerika, zodat we over een flink aanbod van Spaanstalige lectuur beschikken.

In principe sturen wij alle voorgangers en theologie-studenten in Cuba en soms in andere Spaanssprekende landen dit materiaal gratis toe.

Hier onder treft u een lijst over de uitgaven waarover wij beschikken:

UITGAVENLIJST SEZ
Eigen Uitgaven in het Spaans

 • CONFESIONES DE FE DE LA IGLESIA (de drie oud-christelijke geloofsbelijdenissen plus de Drie Formulieren van Enigheid, inclusief toelichting, en register)
 • HISTORIAS BIBLICAS PARA LA JUVENTUD por J. Vreugdenhil (kinderbijbel Vreugdenhil, 4 delen OT en 3 delen NT)
 • SUMARIO DE LA INSTITUCION de J. Calvino (samenvatting van de Institutie van Calvijn. Ned. uitgave: Boeket-pocket, bew. dr. B. Wielenga)
 • LAS TRES COLUMNAS DE LA REFORMA (“De drie grondzuilen der Reformatie”: Sola scriptura, sola gratia, sola fide) door prof. G. Wisse
 • LA TRISTEZA SEGUN DIOS (“De droefheid naar God”: over berouw, bekering, geloof) door prof. G. Wisse
 • TEMAS ACTUALES door F.van Holten, oud-secretaris SEZ (behandelt met bewijsteksten allerlei punten van leer en leven, zoals het gezag van de Bijbel, de kerkgang, de prediking)

Uitgaven van CLIE, PEREGRINO, EL ESTANDARTE DE LA VERDAD e.a. (Met SEZ samenwerkende Spaanse uitgeverijen).

 • LIBERACIÓN (“De Verlossing”) van Jaime Adams
 • HISTORIA DE LAS DOCTRINAS CHRISTIANAS van Louis Berkhof
 • ACEPTADO POR DIOS van John Blanchard
 • EL PEREGRINO (“De Christenreis”) van J. Bunyan
 • El PEREGRINA (“ De Christinnereis” ) van J. Bunyan
 • GRACIA ABUNDANTE (“Genade overvloeiende”) van J. Bunyan
 • EL EVANGELIO DE HOY van W.J. Chantry
 • SEÑALES DE LOS APOSTOLES van W. J. Chantry (bijbels commentaar op charismatische beweging)
 • LA ORATIÓN (“Het gebed”) van J. Bunyan en Thomas Goodwin
 • ¡BUENAS NOTICIAS! van JoseGrau
 • 1 CORINTIOS van C. Hodge
 • EVANGELISMO TEO-CENTRICO van R.B. Kuiper
 • MENSAJES BIBLICOS van R.M. MacCheyne
 • VISIÓN CHRISTIANA DEL HOMBRE van J.G. Machen
 • EL RICO Y LAZARO van Brownlow North
 • DOCTRINAS CLAVES van E.H. Palmer (Spaanse versie van “The five points of calvinism”)
 • EL SPIRITU SANTO van E.H. Palmer
 • LA SOBERANIA DE DIOS van A.W. Pink
 • LOS ATRIBUTOS DE DIOS van A.W. Pink
 • NUEVA VIDA van J.C. Ryle
 • EL SECRETIO DE LA VIDA CHRISTIANA van J.C. Ryle
 • LOS EVANGELIOS EXPLICADOS - MATEO van J.C. Ryle
 • UN PRINCIPE OLVIDADO van C.H. Spurgeon
 • NO HAY OTRO EVANGELIO (“Geen ander Evangelie) van C.H. Spurgeon
 • UN MINISTERIO IDEAL van C.H. Spurgeon
 • DISCURSOS A MIS ESTUDIANTES van C.H. Spurgeon
 • SERMONES DEL AÑO DE AVIVAMIENTO van C.H. Spurgeon