De SEZ gebruikt Bijbelcursussen om belangstellenden in Spaanstalige landen eenvoudig onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. Op het moment volgen ruim 10.000 Cubanen een Bijbelcursus. Deze cursussen worden verspreid vanuit onze twee distributiecentra in Cuba. Medewerkers van de distributiecentra corrigeren de gemaakte cursussen. Heeft een cursist de cursus succesvol doorlopen, dan ontvangt hij of zij een diploma. Na het afronden van de cursus vragen veel cursisten om Bijbelse boeken, die we dan naar ze opsturen.

Beschikbare Cursussen

§  Vreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen- cursus Oude Testament 4 boeken met vragenboekje

§  Vreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen - cursus Nieuwe Testament 16 brochures met vragenlijsten

§  ¿Wat is de Bijbel? 9 lessen

§  De leer van het christelijk geloof 10 lessen

§  Christus en Zijn werk (Marcus-evangelie) 5 lesboeken

§  Het Evangelie naar Johannes 17 lessen

§  Romeinen 14 lessen

§  Het Troostboek (Over de Heidelbergse Catechismus) 5 lesboeken

§  De Psalmen 27 lessen

§  De Institutie van Joh. Calvijn 2 lesboekjes