Naast de zendingswerkers zijn er een zestal medewerkers op andere terreinen (secretariaat, voorlichting en/of fondsenwerving) werkzaam voor de stichting.

Dhr. E.J. Verboom, voorlichter

Mevr. A. Verboom, medewerkster secretariaat

Mevr. M. de Vree, communicatiemedewerkster

Dhr. D.C. de Korte, voorlichter en fondsenwerver, coördinator webshop