Ds. A.C. Uitslag, voorzitter, lid Chr. Ger. Kerk, lid Dagelijks Bestuur
Hoofdfunctie: Predikant Chr. Geref. Kerk.
Verdere nevenfunctie(s): Lid RvT Pieter Zandt Scholengemeenschap,
Lid Deputaatschap Kerkelijke Eenheid binnen de CGK,
Lid Identiteitsraad Hoornbeeck/Van Lodensteincollege.

B. van den Belt MA, 1e secretaris, lid Ger. Gem. in Ned., lid Dagelijks Bestuur
Hoofdfunctie: Opleidingsmanager Zorg en Welzijn
Verdere nevenfunctie(s): gemeenteraadslid gemeente Kampen

Dhr. A.Stam, 2e secretaris, lid Ger. Gem., lid Dagelijks Bestuur
Gepens. Directie-/redactie-secretaris
Verdere nevenfunctie(s): Geen

 

Drs. B. Verweij RA, 1e penningmeester, lid Oud Ger. Gem. in Ned., lid Dagelijks Bestuur
Hoofdfunctie: Financieel directeur Alfatech Holding BV
Verdere nevenfunctie(s): secretaris/penningmeester Gisbertus Voetiusschool, Doorn

Ds. L.Blok, 2e voorzitter, lid Ger. Gem.
Hoofdfunctie: Predikant Geref. Gemeente
Verdere nevenfunctie(s): Geen

Dhr. P.J. Boers AA, 2e penningmeester, lid Chr. Ger. Kerk
Hoofdfunctie: Accountant
Verdere nevenfunctie(s): Geen

Ds. A. Hoekman, algemeen bestuurslid, lid Chr. Geref. kerk
Hoofdfunctie: Predikant Chr. Geref. Kerk
Verdere nevenfunctie(s): Geen.

Dr. Ir. N.P. Moens, algemeen bestuurslid, lid Ger. Gem.
Hoofdfunctie: directeur van Africa eHealth Solutions International BV., zelfstandig consultant voor Nexis7
Verdere nevenfunctie(s): bestuurslid van de stichting eCareAccess.

 

Dhr. A.M.Pols, algemeen bestuurslid, lid Ger. Gem. in Ned.
Hoofdfunctie: Engineer wtb
Verdere nevenfunctie(s): Geen

Ds. P.J.Teeuw, algemeen bestuurslid, lid Herv.Gem. PKN
Hoofdfunctie: Predikant Prot. Kerk Nederland
Verdere nevenfunctie(s): Geen

Ds. D. Zoet, algemeen bestuurslid, lid Herst. Herv. Kerk
Hoofdfunctie:Predikant Herst. Herv. Kerk
Verdere nevenfunctie(s): Geen