De Najaarsactie van de SEZ in 2018 bracht het mooie bedrag van €25.300 euro op. Daarvoor willen wij, na de Heere, alle gevers hartelijk bedanken! Met deze middelen hoopt de SEZ veel Bijbelgetrouwe boeken te drukken en verspreiden in Cuba.

De voorbereidingen voor de druk van ‘De Heilige Oorlog’ van John Bunyan zijn inmiddels opgestart. De boeken worden D.V. verspreid onder predikanten, theologiestudenten en kerkleiders. Vaak krijgen de boeken een plaats in de kerkbibliotheek, zodat de hele gemeente ze kan lezen. Het is onze hoop en verwachting dat dit reformatorisch-puriteins gedachtengoed tot zegen zal zijn voor velen in Cuba. Wij vragen uw voorbede voor dit project.

Wat betekent het boekenwerk voor Cubaanse predikanten? Lees hier het interview met ds. González.