"Geliefde broeders van de Spaanse Evangelische Zending. Mijn naam is Manuel García. Ik ben 29 jaar oud, getrouwd en heb drie kinderen: een van 10, een van 2 en de derde is pas geboren. Mijn vrouw heet Ana López en wij behoren allen tot de protestantse kerk van Camagüey, een van de grootste steden van Cuba.

Ik wil u zeggen dat er hier zeer veel behoefte is aan Bijbels, traktaten, boeken en cursussen over de Bijbel. In ons land wordt op dat gebied helemaal niets gepubliceerd of uitgegeven. De stad waarin wij wonen heeft meer dan 700.000 inwoners, maar er zijn slechts weinige zielen die zich hebben overgegeven aan de Heere. Daarom is er hier veel werk te doen wat evangelisatie betreft. Zou u ons evangelisatiemateriaal willen toesturen, zoals Bijbels en Nieuwe Testamenten, folders en cursussen? Ik ben nu aan het lezen in het door u uitgegeven boekje met de Belijdenisgeschriften en ik lees op de laatste bladzijde over andere boeken die u uitgegeven hebt. Graag zouden we deze van u ontvangen, zodat ik ze via de bibliotheek van de kerk kan laten lezen aan anderen. Ik lees hier over een boekje met als titel ‘De droefheid naar God’ en een ander: ‘De drie grondzuilen van de Reformatie’. Ook ‘De Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd’. Deze boeken zouden hier tot veel zegen kunnen zijn.

Goed broeders, ik vraag vergeving dat ik zo aan het schooien ben, maar wij hebben hier geen evangelisatiemateriaal of christelijke lectuur voorhanden. Ik heb vrijmoedigheid om het u te vragen, want ik vraag het niet voor mezelf maar voor het werk van de Heere. Moge Hij u rijkelijk zegenen bij het werk dat u met liefde verricht."

Deze brief en meer over de Spaanse Evangelische Zending leest u in het boek Calvijn op Cuba