Spanje is een modern Europees land. Het gros van de bevolking is niet-kerkelijk. Dit geldt vooral voor Catalonië (hoofdstad Barcelona), waar de huidige evangelist van de SEZ, ds. Coster, werkt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft niet veel invloed meer en bereikt minder dan ooit de harten van de mensen. Protestanten vormen hooguit 0.5 % van de bevolking.

Ds. Coster, historicus en theoloog, werkt sinds 1992 voor de SEZ in Spanje. Met zijn vrouw Jacobine werkt hij voor een protestantse gemeente in de stad Mataró. Ds. Coster preekt in deze gemeente en zijn vrouw doet zondagsschool- en ander kerkenwerk. De gemeente hoort bij het kerkverband Iglesias Reformadas Españolas.

Doordeweeks werkt ds. Coster als decaan en docent aan de theologische faculteit IBSTE in Castelldefels, regio Barcelona, en als docent aan de seminaries CEEB en CEIBI. Op de drie bijbelscholen werkt Coster samen met mensen die ervan overtuigd zijn dat het Spaanse protestantisme meer dan tot nu toe aansluiting moet zoeken bij het klassieke protestantisme.

Ook geeft ds. Coster namens de SEZ regelmatig gastlessen op seminaries in Cuba. Hij verleent medewerking aan Spaanstalige theologische en kerkhistorische publicaties. In de zomermaanden gaat ds. B. Coster voor in vakantiediensten voor Nederlandse toeristen.

Eerder werkte de SEZ in Spanje met schriftelijke Bijbelcursussen. Na het overlijden van de Spaanse cursusleider stopten wij hiermee. Inmiddels zijn er online in Spanje Bijbelcursussen van allerlei niveaus beschikbaar. Ons cursuswerk is in Spanje daarom niet meer nodig.

Toen de SEZ werd opgericht werd Spanje door een dictator geregeerd. Het politieke systeem steunde op een vorm van rooms-katholicisme die in Spanje vaak staatskatholicisme wordt genoemd. Een systeem zonder politieke rechten voor de burgers en zonder vrijheid van godsdienst. De protestantse kerken die door zendingswerk aan het eind van de 19e eeuw waren ontstaan, werden zwaar gediscrimineerd. Overgang naar het protestantisme was in feite verboden. Dit Spanje bestaat niet meer.