In het zeer verarmde, communistische Cuba is de Bijbel niet te koop in de winkels. Daarom vindt de SEZ het van wezenlijk belang om de Bijbel te verspreiden. De roomse, maar ook puur heidense achtergrond van de ouderen (voor 1960) en de doctrine van de communistische overheid leiden tot veel onkunde m.b.t. het geestelijk leven. Nu er enige vrijheid is voor de inwoners van Cuba om weer godsdienstoefeningen (veelal aan huis) te houden, gaat dat gepaard met veel uitwassen en misverstaan van Gods Woord. De SEZ wil daarom graag gratis materiaal verspreiden dat de dwalingen helder aanwijst en de Christus der Schriften aanprijst. We verspreiden daarom naast veel Bijbels:

  • De kinderbijbel van Vreugdenhil
  • Preken van o.a. A.W. Pink, J.C. Ryle, C.H. Spurgeon, R.M. M’Cheyne, prof. G. Wisse en ds. F. Bakker
  • Boeken van bijv. John Bunyan (“De Christenreis” en “De Christinnereis”), van Calvijn (“Institutie”)
  • Belijdenisgeschriften (“Drie Formulieren van Enigheid”, “Westminster Confessie” enz.)

Veel mensen worden systematisch begeleid met bijbelcursussen. Er zijn zeer eenvoudige cursussen rond de kinderbijbel van Vreugdenhil, “Wat is de Bijbel”, maar ook voor mensen die iets meer weten: bijv. de cursus “De leer van de Kerk”, een cursus over het Marcus-evangelie, het Johannes-evangelie en voor gevorderden bijv. de cursus rond de Heidelberger Catechismus en de Romeinenbrief. Ruim 19000 mensen op Cuba volgen deze cursussen. Dit is georganiseerd via twee distributiecentra op het eiland, te weten in Sancti Spíritus en in Baracoa. Deze centra produceren, verzenden en controleren de cursussen.

De distributiecentra worden geleid door:

  • Baracoa: ds. Juan Carlos Samón Bulté
  • Sancti Spíritus: ds. Héctor Bermúdez Péez

Vanuit Nederland worden aan bijna duizend predikanten/ voorgangers en ruim 130 theologiestudenten theologische studieboeken verzonden door dhr. Haeser, die ook het dagelijks contact met deze predikanten, voorgangers en studenten onderhoud. Tevens is hij de algemene coördinator van het cursus- en lectuurwerk op Cuba.