Lees hier hoe verschillende Cubanen usb-sticks met boeken ontvingen tijdens de Cubareis in december van Cubacoördinator Haeser en bestuurslid Stam. Op de usb-sticks staan wel 3500 boeken die passen in de reformatorische en puriteinse traditie!

Zaterdag 1 december: conferentiegangers

Ons bezoek aan de dominee van Los Pinos Nuevos in Las Tunas liep uit op een grote verrassing. In de kerk van ds. Amauri Cajide was juist een conferentie bezig voor predikanten. We spraken er minimaal twintig, vrijwel allemaal bekenden van dhr. Haeser. Allen ontvingen graag de digitale bibliotheek en een pen met ons nieuwe emailadres.

Maandag 3 december: enthousiaste theologiestudent

We vervolgen onze reis en ontmoeten nog een theologiestudent, met wie we een kort gesprekje hebben. Hij ontvangt met enthousiasme onze digitale bibliotheek.

Woensdag 5 december: ijsbreker voor pinksterpredikant

Na een flinke rit komen we in de plaats Colombia. Onze lifter loodst ons maar een grote pinksterkerk van de Asambleas de Dios. De predikant kennen we niet en de theologiestudent die we wilden ontmoeten, geeft op dat moment Engelse les aan de plaatselijke middelbare school. We besluiten om een wervend gesprek met de predikant te voeren. Als we hem een usb-stick met onze digitale bibliotheek geven, breekt het ijs en krijgen we spontaan en goed contact. Weer een predikant naar wie we boeken op kunnen sturen!

Vrijdag 7 december: door zonsverduisteringsluik geschoven

Ons eerstgeplande bezoek eindigt met een gesloten deur. De predikant is niet thuis. Met veel moeite schuiven we door een kier van een zonsverduisteringsluik onze geheugenstick, zodat de bibliotheek toch in handen komt van de predikant.

Zondag 9 december: de diepte van Gods Woord geleerd

We bezoeken de pastorie (Casa pastoral). De pastor is erg blij met ons bezoek. De boeken van Eben Ezer (naam van de SEZ in Spaanstalige landen) openden zijn ogen. Een andere predikant wees hem op onze boeken. Sinds enkele jaren ontvangt hij die en daarvoor bedankt hij Haeser heel hartelijk: “Door u heb ik de diepte van Gods Woord geleerd.” De pastor is erg verdrietig over het beleid van de Iglesia Bautista Occidental, die zich afzet tegen de calvinistische lijn. Met grote dankbaarheid ontvangt de predikant de geheugenstick met de digitale bibliotheek.