Deze familie woonde in een zeer afgelegen gebied in Cuba. En tóch zijn ze bereikt door de Spaanse Evangelische Zending, of stichting Ebenezer, zoals we in Spaanstalige landen heten. (De naam Spaanse Evangelische Zending is namelijk niet goed uit te spreken voor Spaanstaligen.) Hoe kwam Cubacoördinator J. Haeser in aanraking met dit predikantsgezin? En wat was de uitwerking van dit contact?

Dit contact komt voort uit een stuk nieuwsgierigheid van Cubacoördinator J. Haeser. Het predikantsgezin woonde namelijk in een verboden zone van 15 km rondom een Amerikaanse marinebasis. Om het gebied binnen te kunnen komen, moet je een speciale vergunning hebben én je moet door drie strenge controleposten heen. Die zijn er om te voorkomen dat Cubanen overlopen naar Amerika.

Het predikantsgezin waardeerde het enorm dat de Cubacoördinator de moeite nam om hen op te zoeken in dit moeilijk toegankelijke gebied. De christenen in dit gebied leven erg geïsoleerd. De boekjes van Spurgeon en Ryle die J. Haeser meenam, verdiepten het geloof en de kennis van de predikant. Toen de Cubacoördinator tijdens een van zijn reizen een weekend bij het gezin over bleef, hoorde hij de predikant in de preek dingen zeggen die duidelijk uit de boeken van de SEZ kwamen. Zo werd niet alleen de predikant bereikt, maar ook zijn gemeente. De predikant ontving behalve de boekjes een laptop met veel theologisch materiaal en twee mobiele telefoons, zodat hij contact kon hebben met zijn vrouw als hij eropuit trok in zijn weidse werkgebied. Inmiddels is de predikant verhuisd naar een grote stad.

We geloven dat dit contact niet alleen voortkomt uit de nieuwsgierigheid van de Cubacoördinator. Dat was slechts een middel. De Heere wilde dat dit predikantsgezin bereikt zou worden. Bidt u/bid jij dat we nog meer predikanten en (toekomstige) kerkleiders kunnen bereiken om hen toe te rusten?

Klik hier om meer te lezen over het lectuurwerk. 

Zelf een laptop doneren? Klik hier

Geven voor toerusting van predikanten en (toekomstige) kerkleiders? Klik hier

Voorlichting, zendingsgeld ophalen of actie voeren? Klik hier